Home   E-mail

Navigera

Om bedriften

Produksjons- og tjenestebedrift ECOSTEEL Sp. z o.o. i Zawiercie er en av Polens storste og en av forste bedrifter som produserer kaldvalset stal.

Hele produksjonsprosessen er basert pa komplette produksjonslinjer fra KOCH, TEUREMA, WAFIOS och SCHLATTER.

Bedriften var registrert ved Regionalrett i Katowice den 17.06.1993 under nummer RHB 9700.

Bedriftens hovedvirksomhet er produksjon av kaldvalset armeringsstal, glatt trad og kamstenger, i stykker og spoler, samt sveiset stalnett.

Vi anvender moderne utstyr og teknologi, og har hoykvalifiserte medarbeidere. Var malsetning er a stadig forbedre kvaliteten gjennom produktkontroll og alle faser av produksjonen.

Vi utvikler oss dynamisk, noe som bekreftes av medlemskap i Naringsliv Gaseller eliteklubb. Vi holder oss oppdatert med det globale markedet for kaldvalset stal. Alle vare investeringen gjelder moderne utstyr fra anerkjente leverandorer.

Vi satser pa kvalitet, palitelighet og profesjonalitet.

© ECOSTEEL 2019 SBN RUNOWO